1. Název: Středisko Praktického Vyučování

Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451 příspěvková organizace zřizovatele Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

Zápis v Rejstříku škol (RED_IZO): 600018482

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

2. Důvod a způsob založení
Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je Hlavní Město Praha.

3. Org struktura
Ředitel SPV + 2 učitelé OV

4. Kontakty
4.1. Poštovní: SPV Praha 5, Seydlerova 2451, 15800
4.2. Adresa pro návštěvy: stejná
4.3. Úřední hodiny: po + st 12.00-14.00
4.4. Tel kontakt: řed. SPV 602318912, telefon do školy 235520821
4.5. Fax: nemá
4.6. Adresa webu: www.zlatnicke.cz
4.7. Adresa podatelny: spvzlat@volny.cz
4.8. Další adresy: nemá

5. číslo účtu: 19-2223270277 / 0100

6. IČ: 00639184
IZO: 111003628

7. DIČ: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty: řídí se dle Školního řádu a dalších dokumetů SŠ COPTH Praha 9 viz www.copth.eu

9. Žádost o informace: řed. SPV – 602318912

10. Příjem žádostí a dalších: spvzlat@volny.cz

11. Opravné prostředky: podávají se na adresu školy

12. Formuláře:
Přihláška k studiu – hlavní stránka
Popisy postupů pro řešení životních situací: www.copth.eu

14. Předpisy
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

15. Úhrady za poskytování informací: informace + kopie dokumentů(vysvědčení) poskytuje COPTH Praha 9

16. Licenční smlouvy: nemá

17. Výroční zprávy: nemá povinnostVeřejně přístupné informace ke stažení:

Povinné informace ke stažení zde

Výroční zpráva – základní údaje o hospodaření v roce 2015 ke stažení zde

Výroční zpráva – základní údaje o hospodaření v roce 2014 ke stažení zde

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 ke stažení zde

Doplňující informace za školní rok 2013/14 ke stažení zde

Výroční zpráva – základní údaje o hospodaření v roce 2013 ke stažení zde

Vnitřní řád – školní řád SPV ke stažení zde


Pověřenec GDPR:

Eva ŠMÍDOVÁ
Consultant
Tel.: +420 731 609 403
adpr@bdo.cz

BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
www.bdo.cz

Informace o tom jaké osobní údaje SPV zpracovává jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně SPV.