Učíme uměleckořemeslný obor

ZLATNÍK – KLENOTNÍK

Kód oboru 82-51-H/03

 Výuka na tomto učilišti je zdarma.

Středisko praktického vyučování Zlatnické vyučuje odborný výcvik v uměleckořemeslném oboru zlatník – klenotník. Jeho tradice sahá do roku 1954, kdy sloučením soukromých firem do podniku Kovotep – Sandrik vyvstala potřeba přípravy a kvalifikace nových zlatníků. V roce 1968 došlo k sloučení s n. p. Safina, pod nímž Středisko praktického vyučování působilo do roku 1989. Vznikem s.p. Šperk a jeho následnou privatizací se Středisko praktického vyučování oddělilo a od 1.7.1991 působí pod vedením p. Lambeitla jako samostatný právnický subjekt.

Středisko praktického vyučování Zlatnické vyučuje celkem 38 žáků pod vedením učitelek odborného výcviku, paní Jitky Křištové a paní Bc. Zuzany Nesrstové, a tím patří mezi nejmenší učiliště u nás. Díky tomu, že výuka probíhá v takto malém kolektivu (12 žáků v ročníku) se mohou zkušení mistři věnovat svým žákům individuálně, intenzivně a kvalitně.

Osnovy vycházejí z tradičních zlatnických postupů a jsou přizpůsobovány požadavkům současných šperkařských trendů. Studenti pracují jak podle vzorů daných osnovou, tak mají možnost realizovat i své vlastní návrhy. Všechny práce s výjimkou začátku I. ročníku se provádějí ve stříbře ryzosti 925 a v III. ročníku jako jediní u nás mají možnost pracovat i se zlatem. Od roku 2012  absolvují naši žáci ODBORNOU PRAXI.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, kde žák v daném čase vytvoří hotový šperk – prsten, tzv. povinný kus a dále zhotoví vlastní návrh, kde dokáže mimo řemeslné schopnosti i výtvarný um a tvůrčí invenci. Tyto práce mohou být ve zlatě či stříbře, dle výběru studenta.

Druhy studia

pro zájemce se základním vzděláním (žáci po ukončení 9. třídy základní školy)

Tříleté denní zakončené státní závěrečnou zkouškou. Ve studiu lze pokračovat dvouletou maturitní nástavbou. Školné se neplatí (žáci si pouze kupují osobní nářadí v ceně cca 4000,-Kč, které zůstává jejich majetkem nebo si bezplatně zapůjčí starší nářadí), ostatní pomůcky a výukový materiál  jsou zdarma.

pro zájemce se středním vzděláním (výuční list nebo maturita)

a)  Tříleté prezenční studium zakončené státní závěrečnou zkouškou. Studenti navštěvují v teoretickém vyučování pouze odborné předměty.

b) Placené tříleté rekvalifikační studium zakončené státní závěrečnou zkouškou. Teoretické vyučování je řešeno formou ročníkových zkoušek. Studium je zpoplatněno cenou.  Přijetí je podmíněno nenaplnění kapacity denního studia.

Proč studovat u nás?

  • Výuka na tomto učilišti je pro žáky denního studia  zdarma.
  • Naše učiliště navazuje na dlouholetou tradici Středisko praktického vyučování Safina, která sahá až do roku 1954.
  • Praktická výuka probíhá v moderních prostorách vybavených nejkvalitnějšími stroji a nářadím. O žáky se starají zkušení mistři s dlouholetými praktickými zkušenostmi.
  • Učební osnovy jsou aktuálně přizpůsobovány požadavkům a trendům moderní výroby, přesto je ale základní osnova stále postavena na tradiční české zlatnické ruční práci.
  • Žáci se pravidelně zúčastňují všech nejvýznamnějších výstav a soutěží v ČR (např. Klenoty a Hodiny, Vědma, Řemesla, Elegance…) a jejich práce se často objevují v časopise Klenotník – Hodinář.
  • Teoretická výuka probíhá na SOU Služeb na Praze 9. Po ukončení tříletého oboru je možno pokračovat v dvouleté nástavbě ukončené maturitou.
  • Mimo tříleté studium zajišťujeme dvouleté externí – rekvalifikační studium. Dále provádíme kvalifikační zkoušky v oboru dle vyhlášky číslo 154/1996 Sb, na které Vás odborně připravíme.
  • Každý rok absolvují všichni naši žáci lyžařský kurz. Dále také navštěvujeme významné výstavy jak u nás, tak i v zahraničí.
  • Od roku 2009 spolupracuje Středisko praktického vyučování zlatnické s akademickým sochařem, zlatníkem a restaurátorem panem A. Šumberou. Pan Šumbera restauroval např. Relikviář sv. Maura a prováděl detailní průzkum Korunovačních Klenotů.

  • Ondřej Synek, stříbrný medailista na OH Peking, studoval v letech 1998 – 2001 obor ZLATNÍK v našem Středisku praktického vyučování. Patřil mezi nejlepší žáky v ročníku.

Pro vážné zájemce poskytujeme dle předběžné dohody prohlídku prostor a seznámení se s výukou žáků.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech +420 235 520 821, +420 602 318 912 nebo e-mailem.